thiet ke nha ong

thiet ke nha ong

Trung Tâm Báo Cháy Thường 4 Vùng MAG 4 M
Trung Tâm Báo Cháy Thường 4 Vùng MAG 4 M

MAG4M là một trung tâm báo cháy thông thường được chứng nhận tiểu chuẩn EN54-2 / 4, cung cấp 4 vùng cố định. Lên đến ...

Trung Tâm Báo Cháy Thường  8 Vùng MAG 8
Trung Tâm Báo Cháy Thường 8 Vùng MAG 8

MAG8 là một trung tâm báo cháy thông thường được chứng nhận tiểu chuẩn EN54-2/4, cung cấp 8 vùng cố định. Lên đến ...

Trung Tâm Báo Cháy Thường 8 Vùng Cộng MAG 8 Plus
Trung Tâm Báo Cháy Thường 8 Vùng Cộng MAG 8 Plus

MAG8plus là một bảng điều khiển chỉ dẫn và phát hiện cháy thường được chứng nhận tiểu chuẩn EN54-2/4. Bảng điều ...

Trung Tâm Báo Cháy Thường 2 Vùng MAG 2 M
Trung Tâm Báo Cháy Thường 2 Vùng MAG 2 M

MAG2M là một trung tâm báo cháy thông thường được chứng nhận tiêu chuẩn EN54-2/4, cung cấp 2 vùng cố định. Lên đến ...

Trung Tâm Báo Cháy Thường 2/4 Vùng MAG 2 P/ 4 P
Trung Tâm Báo Cháy Thường 2/4 Vùng MAG 2 P/ 4 P

MAG2P / MAG4P là một trung tâm báo cháy thông thường được chứng nhận tiêu chuẩn EN54-2/4, cung cấp 2/4 vùng cố định. Lên ...


Nick YM: Mr. Phước
Mobile: 090 9246 236


Nick YM: Kỹ Thuật
Mobile: 0945 799 649


Nick YM: Đà Nẵng -Miền Trung (Ms Phương)
Mobile: 0902754457


Nick YM: Hà Nội(Ms Hương)
Mobile: 0903 779 346

Green-ex
Teletek
FRANKLIN FRANCE
Design by: Thegioiwebsiteviet.com
Copyright © 2012